Sónar

  • Evento

Festival de Música Avanzada e Arte Multimedia.

Máis de

18.000

visitantes.

A programación musical de Sónar Galicia é o fiel reflexo do espírito Sónar, combinando grandes shows de artistas internacionais de recoñecida traxectoria con propostas de corte vangardista e experimental, e propoñendo unha mirada atenta á escena musical.

Unha idea.
Un espazo.

Se o primeiro en descubrir que novidades
che ofrece EXPOCoruña.